Nå kan du søke om midler hos MARFO

Senter mot marin forsøpling (MARFO) tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling.

Søknadsskjemaet for 2023 er åpent frem til 22. januar 2023.

Fredag 6. januar holdes det åpent nettmøte om ordningen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.01.2023

Senter mot marin forsøpling, MARFO, har overtatt ansvaret for tildeling av midler som tidligere ble tildelt av Miljødirektoratet. Søknadsskjema ligger fremdeles i Miljødirektoratets Elektronisk Søknadssenter.

Frivillige organisasjoner og stiftelser, private bedrifter (ikke enkelpersonsforetak) og selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganisasjoner kan søke om midler.

Det kan søkes om følgende tiltak:

  • Oppryddingstiltak
  • Forebyggende tiltak
  • I 2023 vil Senter mot marin forsøpling prioritere store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak.
  • MARFO prioriterer å støtte rydding i områder som ikke er omfattet av Rydd Norge-programmet som Handelens Miljøfond administrerer.

Bli med på informasjonsmøte den 6. januar

Møtet holdes digitalt på Teams kl12:00 - 12:45. På møtet vil Marfo presentere tilskuddsordningen, hvem som kan søke og hva det kan søkes om. Du vil også få gode råd for hva som må til for å levere en god søknad. Hvis du har spørsmål, så ta de med deg til spørrerunden på slutten av møtet.

Du finner mer informasjon på MARFO sine nettsider

MARFO har lagt ut informasjon angående støtteordningen, inkludert en veileder for søknader, på deres nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.