Ikke kast våtservietter og annet avfall i toalettet – de kan ende i det marine miljøet!

Bilde fra strandryddingen. Våtservietter blandet med tang og tare. Foto: Åsmund Sinstad/Bryne videregående skole

Elever ved Bryne videregående skole er med i prosjektet «Lokale variasjoner i marin forsøpling ved Jærkysten» der de blant annet avdekker og rydder avfall langs jærstrendene. Våtservietter er en økende andel av den totale avfallsmengden som registreres. Strandrydding og registrering av avfall kan være viktig data for kunnskapsbaserte tiltak for å redusere den marine forsøplingen. Statsforvalteren fikk være med på innsamlingen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.09.2021

Våtservietter og andre hygieneartikler kastes dessverre i toalettet der noe kan ende opp i havet og på land langs kysten. Disse kan være plastbasert, og det gir lang nedbrytningstid i naturen. Resultatet er blant annet at våtservietter, bind og Q-tips skylles opp på strender og kyst. Der blir de liggende i lang tid. Hva som skjer med artiklene som forblir i sjøen er vanskelig å konkludere med, men det er nærliggende å tro at det utgjør en vesentlig del av den marine forsøplingen. Undersøkelser utført av lærere og elever ved Bryne videregående skole viste at våtservietter stod for 54% av det innsamlede materialet ved Haarr i år. Funnene kan tyde på at er manglende kunnskap eller vurderingsevne om hva som skal i toalettet.

Vi må alle ta ansvar

Selv om mange kommuner har koblet sine avløpsrør til renseanlegg, finnes det fremdeles mulighet for at slike artikler kan havne i sjøen. Og om de faktisk kommer frem til renseanlegget så er de en ekstrabelastning som kan gå utover renseanleggets funksjon. Derfor drives det informasjonskampanjer for å informere folk om hva som skal i do og hva som IKKE skal i do. Det er kun tre ting som skal i do, der dopapir er den ene. For at vi skal redusere avfallet på strendene, må vi alle ta ansvar for å kaste avfallet vårt i søppeldunken, og ikke i doen.

imageb0ky.png

Bilde er gjengitt med tillatelse fra Ivar.

Undersøkelsene fortsetter

Innsamling er en viktig del av prosjektet som elevene og lærerne ved Bryne videregående skole er en del av. Avfallet som er innsamlet skal i neste omgang sorteres og analyseres i klasserommet for å bedre forstå hvor avfallet stammer fra og hvor det ender. Kunnskap og handlekraft er viktig i kampen mot marin forsøpling!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.