Bli med på seminar om marin forsøpling

I forbindelse Bærekraftsuka 2022 inviterer Statsforvalteren til seminar for aktører innen strandrydding og marin forsøpling i Rogaland. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.10.2022

Hovedformålet med seminaret er å skape et nettverk for aktører som jobber med marin forsøpling, samt dele erfaringer og kunnskap. Statsforvalteren har invitert relevante organisasjoner til å fortelle om sine prosjekter og om effekter av marin forsøpling. 

Dato: 9. november 2022 09:00 - 15:00

Sted: Friluftshuset på Orre

Foreløpig program:

 • Informasjon fra Statsforvalteren
 • Presentasjonsrunde: aktivitet og erfaringer i 2022
 • En oppdatering fra Hold Norge Rent v/ Daniel Tjønn Tingvoll (Digitalt)
 • En oppdatering fra MARFO v/ Marie-Fleurine Olsen
 • Fugleliv og marin forsøpling v/ Øyvind Gjerde, Birdlife
 • Lokale variasjoner i marin forsøpling langs Jærstrendene v/ Åsmund Singstad, Bryne VGS.
 • Ryfast plast: status og utfordringer v/ Mette Alsvik, Statens vegvesen
 • Sjøørretprosjektet Rogaland - Rydding av plast i vassdrag og bekker v/ Knut Ståle Eriksen, NJFF 
 • RyddNorge Rogaland: status for oppryddingsarbeid og utfordringer v/ Arve Jaatun, Jæren Friluftsråd
 • Diskusjon: Frivillighetens opplevelse av den kommersielle oppryddingsarbeid
 • Hvordan jobber oppdrettsnæringen for å hindre utslipp av makro- og mikroplast v/ Liv-Marit Aarseth, Grieg Seafood Rogaland AS
 • Oppsummering v / Statsforvalteren i Rogaland

Praktisk infromasjon

Arrangementet er gratis, men frivillige ryddeaktører i Rogaland vil bli prioritert. Det er mulig å melde på inntil 2 representanter fra hver aktør. Du vil motta en bekreftelse på påmelding fra oss.

Statsforvalteren stiller med lunsj. Skriv gjerne derfor allergier/matpreferanser i påmeldingsskjema.

Endelig program, samt informasjon om samkjøring, sendes til de påmeldte fredag 4. november.

Påmeldingsfrist: mandag 31. oktober

TRYKK HER FOR PÅMELDING

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
FNs 14. bærekraftsmål: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
FNs 12. bærekraftsmål: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.