Tiltaksplan for villrein: Hvordan bedre forholdene for villreinen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei?

Bildet viser et reinsdyr i vinterlandskap
Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides tiltaksplaner for flere nasjonale villreinområder. Statsforvalteren i Agder leder arbeidet med tiltaksplan for Setesdal-Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder.

Publisert 25.05.2023

Statsforvalteren inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villrein i disse områdene, via vår digitale innspillsløsning

Frist for innspill er 5. juni

Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet. Denne er åpen for alle, og vil motta oppdatert informasjon underveis i arbeidet. Påmelding til referansegruppa gjøres her.

Mer informasjon og lenke for registrering i referansegruppen finner du på Statsforvalteren i Agder sine nettsider

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar