Verdens våtmarksdag!

Idag er det 50 år siden Ramsar-konvensjoen ble vedtatt, og vi feirer også verdens våtmarksdag! 

Publisert 02.02.2021

Våtmarker er bredt definert som områder hvor det arter som som er tilpasset et liv knyttet til vannmettede forhold forekommer rikelig. Våtmarkstypene som dekker mest areal i Norge er myr, sump- og flomskog. 

Våtmarker er viktige områder for klima og naturmangfold. De kan binde enorme mengder karbon og være viktige flomdempende elementer i landskapet. 14 % av Norges truede arter er knyttet til våtmark, hvorav 85 % av disse er truet av arealendringer. Hele 65 % av våtmarkene har, globalt sett, forsvunnet siden 1990. Gitt trusselen de står ovenfor, og den verdien de utgjør for samfunnet er det idag stor fokus på restaurering av våtmarkene. 

Rogaland med sin plassering langt sør i Norge og flate landskap har et rikt fugleliv knyttet til våtmarkene sine. Hele 23 innsjøer, myrer og gruntvannsområder på Jæren har Ramsar-status, og går under benevnelsen Jæren våtmarkssystem. Rogaland er derfor også en av få plasser i Norge som har et autorisert våtmarksenter, Besøkssenter våtmark Jæren.

Selv om snøen og kulden preger landskapet vårt i disse dager så vil vi alikevel anbefale deg å besøke din lokale våtmark: det være seg å nyte livet i en sumpskog, på myra eller nystekte vafler på Mostun ved Mosvatnet  sentralt i Stavanger.