Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Kysthumle på Utsira (foto: Bjørn Mo)

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.

Publisert 23.05.2024

Det var først og fremst kommunene i Rogaland som var målgruppen for samlingen, men også kirkegårdene og enkelte organisasjoner som jobber med ville pollinerende insekter ble invitert. Totalt var det 50 påmeldte.

Vi spurte tre deltakere om hva de syntes om samlingen:

Dag Leonard Fjeldstad, Tysvær kommune: Bra! Bør følges opp med videre kompetanseheving og utveksling av erfaringer.

Dag Leonard Fjeldstad (foto: Ørjan Simonsen)

Dordi Kjersti Mogstad, Miljødirektoratet: Kjøle inspirerende! Godt å se kunnskapen, kompetansen og viljen til å gjøre noe både lokalt og regionalt. Her får dere gjort noe, og satt ting i sammenheng.

Dordi Kjersti Mogstad (foto: Ørjan Simonsen)

Martina Andersson, Stavanger kommune: Veldig bra! Spennende å se at det skjer så mye på flere nivåer, og at det allerede finnes så mye kunnskap knyttet til de lokale utfordringene. Spennende å møte de andre deltakerne!

Martina Andersson (foto: Ørjan Simonsen)

Mandag 20. mai var det verdensdagen for bier. Dette kan du lese mer om her: Verdsdagen for bier | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no).

Presentasjonene som ble holdt, finner du i høyre marg.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.