Nytt bed for rødlistede planter i Stavanger Botaniske hage

Den kritisk truede skjeggknoppurten vil forhåpentligvis blomstre i Stavanger botaniske hage nå i september. Den botaniske hagen er åpen døgnet rundt og er gratis for alle.
Den kritisk truede skjeggknoppurten vil forhåpentligvis blomstre i Stavanger botaniske hage nå i september. Den botaniske hagen er åpen døgnet rundt og er gratis for alle. Foto: Statsforvalteren i Rogaland.

Stavanger botanisk hage har siden 1977 vist fram og formidlet om ulike planter brukt i gartneri, landbruk, medisin med mer. I dag har de om lag 3000 forskjellige arter og sorter samlet fra hele verden som brer seg utover 80 dekar med vel ivaretatte bed. Nå har botanikerne, Anne-Cathrine Scheen og Lovisa Gustafsson, kommet godt i gang med å etablere et bed som kan fortelle mer om de truede planteartene i vår norske flora.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.09.2022

Den botaniske hagen har etablert bed med både Jærtistel og Skjeggknoppurt. Begge er listet opp som Kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2021 (Artsdatabanken). Det betyr at disse plantene er i sterk tilbakegang og har en høy risiko for å dø ut i Norge. Det er mange årsaker til at arter er truet, men en hovedårsak er intensivert og endret bruk av areal, med andre ord en økt samlet belastning fra alle felt i samfunnet og hvordan vi mennesker har påvirket naturen. 

En levende samling

Norge har som målsetning at ingen arter skal utryddes (Norges nasjonale miljømål 1.2). Statsforvalteren i Rogaland, kommuner, organisasjoner og frivillige gjennomfører hvert år tiltak for å ta vare på truede plantearter i deres naturlige voksesteder. Likevel er det behov for å ta vare på de mest sjeldne og trua artene, og slik kan man sikre at arten ikke går tapt dersom vi skulle miste naturlige bestander. Statsforvalteren i Rogaland har innledet et samarbeid med Stavanger botaniske hage om å lage en levende samling av trua arter fra lokale bestander. Artene til hagen blir samlet inn av eksperter i botanikk for å ikke påvirke de allerede sårbare bestandene.

Statsforvalteren overleverte frø av skjeggknoppurt til Stavanger botaniske hage i 2021. På skiltet for skjeggknoppurten i hagen vil du kunne se en strekkode som starter på bokstaven Z, dette forteller oss at botanikerne ikke har samlet inn arten selv, men at de kjenner til knoppurtens originale opphav i naturen. Å vite hvor artene kommer fra er viktig for å forstå genetikken til plantene, og for å kunne bruke arten i eventuelle restaureringstiltak i framtiden. På andre skilt i hagen kan det stå at opphavet er W for Wild, G for Garden eller U for Unknown.

Frøsanking

Botaniker Anne-Cathrine Scheen forteller om hvordan de drar ut på ekspedisjoner for å finne truede planter i naturen. Dette må skje på det perfekte tidspunktet i sesongen slik at frøene kan samles. For å få lov til å samle inn plantemateriale har de hentet inn tillatelse fra både Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland. De tar aldri mer enn 10% av frøene til populasjonen og må da bare håpe at førene er friske og kan spire under de riktige forholdene.

Frø "på bok"

I Norge samles det inn frø til den nasjonale frøbanken for ville planter i Oslo. Vi har også en internasjonal back-up bank kalt The Millennium Seed Bank i Kew Gardens i Storbritannia. Frøbanken på Svalbard som de fleste kjenner til, er for frø som er viktig i matproduksjon.

Rødlistebedet i Stavanger botaniske hage er fremdeles under arbeid, men de håper i framtiden å kanskje kunne utvide bedet med blomster som skredmjelt (Kritisk truet) og solblom (Sterkt truet). Mange av plantene i den botaniske hagen er i blomst nå før høsten setter inn på ordentlig. Stavanger botaniske hage er gratis og åpen for alle hele døgnet.

For mer informasjon, se Stavanger botaniske hage sin hjemmeside.

Fra venstre: Botanikere for Stavanger botaniske hage, Lovisa Gustafsson og botaniker Anne-Cathrine Scheen og naturforvalter for Statsforvalteren i Rogaland, Oline Lima.
Fra venstre: Botanikere for Stavanger botaniske hage, Lovisa Gustafsson og botaniker Anne-Cathrine Scheen og naturforvalter for Statsforvalteren i Rogaland, Oline Lima. Foto: Statsforvalteren i Rogaland.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.
Jærtistelen står kun igjen på enkelte slåttemarker i Hå
Jærtistelen står kun igjen på enkelte slåttemarker i Hå Foto: Statsforvalteren i Rogaland.