Natursats! Tilskuddsordningen for kommunene

Jobber du i en kommune? Fra 1.mars til 5.april kan du søke om støtte for å ivareta natur.

Publisert 15.03.2024

Natursats er et nytt tilskudd til lokale tiltak for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Kommuner har en sentral rolle i arealforvaltningen, og har et stort ansvar for å ivareta naturmangfoldet.

Ordningen støtter praktiske naturmangfoldtiltak, informasjonstiltak, kartlegging av naturmangfold, og til planlegging av tiltak for å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold i kommunen, herunder til å innhente og samle nødvendig kunnskap med mer.

Husk å sende inn søknad innen fristen 5. april.

Trykk her for å lese mer om ordningen og hvordan søke

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.