Høring av endringer i konsesjonsloven

Landbruksområde Hå kommune. Foto: Statsforvalteren i Rogaland

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endring av konsesjonsloven. Høringen er sendt til en rekke etater og organisasjoner samt alle kommunene, men det er en åpen digital høring, med mulighet for alle til å sende høringsinnspill.

Publisert 30.04.2024

Departementet har foreslått endringer knyttet til

  • Gjeninnføring av priskontroll på rene skogeiendommer
  • Konsesjon til selskaper med begrenset ansvar og stiftelser
  • Uønskede tilpasninger til regelverket
  • Nedsatt konsesjonsgrense i konsesjonsloven § 7
  • Hjemmel for innsyn i folkeregisteret
  • Mindre presiseringer og feilrettinger

Landbruks- og matdepartementet har en egen høringsside. Her finner du høringsbrev, høringsnotat og mulighet for å sende inn innspill til forslaget.

Høringsfrist er 12. august 2024.

Departementets egen nettsak om endringen kan leses her.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.