Velferdsordningar i jordbruket

Storfe på beite
Storfe på beite Foto: Helene Medhus Skedsmo.

Her finn du informasjon om velferdsordningar for jordbrukarar, til dømes tidleg pensjon og avløysing ved sjukdom og fødsel. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.10.2023

Tidleg pensjon til jordbrukere

Tilskot for tidlegpensjon i landbruket skal lette generasjonsskifte. Her finn du informasjon om vilkåra for å søkje tidleg pensjon i landbruket, og korleis du skal søkje. 


Publisert 03.10.2023

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Du kan søkje tilskot for avløsning ved sjukdom og fødsel. Her finn du informasjon om kven som kan søkje tilskot, og korleis du skal søkje.