Søknadsfrist for produksjonstilskot nærmar seg!

Foto: Statsforvaltaren i Rogaland

15. mars er det søknadsfrist for produksjonstilskot. Det er tal husdyr du hadde på telledato 1. mars som skal registrerast no. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2023

1. mars opna søknadsystemet for å søkja om produksjonstilskot for mars 2023. Frista for å søkje er 15. mars. Når du søkjar innan fristen, kan du endra opplysningane i den innleverte søknaden i 14 dagar etter at søknadsfristen har gått ut, dvs. fram til 29. mars.

Det er mogleg å søkja inntil 14 dagar etter søknadsfristen, men då blir tilskotsutbetalinga redusert med 1000 koner for kvar dag fristen er overskriden.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet si nettside om produksjonstilskot. Her finn du lenker til forskrift og rundskriv. Du finn også lenke til elektronisk søknadsskjema.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din! 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.