Registrering av høner i søknad om produksjonstilskot

Eggproduksjon på Finnøy foto: Statsforvaltaren i Rogaland

Når du sender inn søknad om produksjonstilskot får du spørsmål om å stadfeste at du har oppgitt korrekte opplysningar. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.03.2023

Statsforvaltaren registrerer at mange produsentar søkjer om produksjonstilskot på nøyaktig 7500 høner på begge telledatoane. Vi understrekar at når søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot blir sendt inn, stadfestar du som søkjar at du har oppgitt korrekte opplysningar. Dette inneber at det er korrekte tal høner på teljedato som skal førast inn i søknaden. Det er tal verpehøner på teljedato 1. mars og 1. oktober som skal førast opp. Har de ført opp feil tal nå i mars kan de gå inn og rette opp innan 29. mars.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.