17,5% auke i produksjons- og avløysartilskot i 2023

Sjølv om talet på  landbruksføretak som søkte om produksjons- og avløysartilskot falt til litt under 4000 i 2023, auka utbetalingane med 17,5% mot året før i Rogaland.

Publisert 03.05.2024

Tilskota vart utbetalt vinteren 2024 basert på søknadar frå 2023. Det er kommunane som forvaltar desse tilskotsordningane på vegne av staten. Tabellen syner at det er mange av dei store landbrukskommunane som har auka tilskotsutbetalingane mest i prosent. Samstundes har dei fleste av desse ei mindre prosentvis reduksjon i aktive føretak samanlikna med gjennomsnittet for alle kommunane i fylket.  

Sett over ein fire års periode frå 2020 til 2023 har totalt utbetalt produksjons- og avløysartilskot i Rogaland auka frå 1 305 383 225,- til 2 282 727 987,-, ei auke på  74,9%. Brote ned på tilskotsordningar er auka 82,6% for produksjonstilskot og 31,1% for avløysartilskot i perioden. Reduksjon i tal føretak som har søkt og fått tilskot er samstundes på 5,4%.

 

 

2023

Endring i % fra 2022

Kommunar

Tal føre-tak

Produksjons-

tilskot

Avløysar-

tilskot

Totalt

Pt og Av tilskot

Pt og Av tilskot

Føre-tak

Bjerkreim

179

128 440 807

   16 568 297

  145 009 104

15,8 %

-5,3 %

Bokn

34

20 004 309

    2 116 907

    22 121 216

12,7 %

-12,8 %

Eigersund

164

97 305 478

  10 094 208

  107 399 686

14,2 %

-3,5 %

Gjesdal

139

92 027 156

  11 371 022

  103 398 178

17,5 %

-4,8 %

409

256 447 338

  36 931 578

  293 378 916

23,1 %

-3,8 %

Haugesund

28

11 004 886

    1 240 567

   12 245 453

7,6 %

-6,7 %

Hjelmeland

184

88 680 821

    9 485 745

   98 166 566

14,6 %

-2,6 %

Karmøy

218

92 722 347

  10 171 367

 102 893 714

13,0 %

-4,8 %

Klepp

275

139 820 086

  20 837 286

 160 657 372

20,8 %

-3,2 %

Kvitsøy

11

5 380 432

      735 482

    6 115 914

14,5 %

-8,3 %

Lund

102

54 579 632

   5 412 064

  59 991 696

16,1 %

-2,9 %

Randaberg

60

25 190 620

   3 652 510

   28 843 130

18,8 %

-4,8 %

Sandnes

323

152 373 328

 21 357 218

 173 730 546

20,1 %

-5,0 %

Sauda

62

16 497 253

   2 115 989

  18 613 242

10,9 %

-6,1 %

Sokndal

82

23 355 789

   2 253 961

   25 609 750

6,8 %

-6,8 %

Sola

140

55 403 505

   7 551 014

   62 954 519

21,2 %

-0,7 %

Stavanger

368

187 399 025

 23 328 797

 210 727 822

15,1 %

-2,9 %

Strand

137

50 695 202

   7 201 535

   57 896 737

16,5 %

-7,4 %

Suldal

205

81 425 745

 10 101 645

   91 527 390

11,5 %

-2,4 %

Time

236

158 370 195

 19 975 979

 178 346 174

24,4 %

-3,7 %

Tysvær

256

113 098 918

 12 529 654

 125 628 572

13,5 %

-5,5 %

Utsira

6

2 656 941

      268 036

     2 924 977

18,2 %

-14,3 %

Vindafjord

377

174 170 134

 20 377 179

 194 547 313

16,7 %

-5,3 %

Sum

3995

2 027 049 947

255 678 040

2 282 727 987

17,5%

-4,3%

Tal føretak og tilskotsbeløp er henta frå Landbruksdirektoratet sine nettsider

Prosenttal må lesast med varsemd då små endringar i kommunar med få jordbruksføretak vil syna ei uforholdsmessig stor endring når me gjer det om til prosent.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.