Ny melding om kystskogbruket er klar for politisk behandling

Fylkeskommunane frå Agder til Finnmark har utarbeidd ei ny melding om kystskogbruket 2022, med mål og strategiar for å utvikle potensialet i skog- og trenæringa langs kysten. Meldinga har nyleg vore på høyring. Mange gode innspel er tatt med i meldinga som no ligg til politisk behandling i alle fylkeskommunane. 

Publisert 02.06.2022

Parallelt blir det arbeida med handlingsdelen, eit fylkeskommunalt oppfølgingsprogram, for å følgje opp innhaldet i meldinga. 

Les kystskogmeldinga her

Kystskogmelding 2022
Kystskogmelding 2022

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar