Ny daglig leder vil gjøre Skogselskapet mer kjent i Rogaland

Bodil Bay Schultz (36) har organisasjonsbakgrunn innen friluftsliv og fjellsport, og ble nysgjerrig på ideen om en interesseorganisasjon for skogen. Som ny daglig leder i Skogselskapet i Rogaland blir det ikke skogens ro som kommer til å prege arbeidshverdagen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.05.2020

Som rådgiver friluftsliv i DNT, jobbet Schultz med organisasjonens nasjonale tilbud innen fjellsport og utdanning. I tillegg stod hun for daglig drift og ledelse av paraplyorganisasjonen Norsk Fjellsportforum. Med bred organisasjonserfaring fra friluftslivet var kanskje ikke veien fra fjell til skog så lang?

- Da jeg flyttet hjem til Strand fra Oslo hadde jeg lite kjennskap til Skogselskapet, men jeg så stillingen utlyst og ble nysgjerrig på ideen om en interesseorganisasjon for skogen. Jeg tror mye av arbeidserfaringen min er overførbar til Skogselskapet, selv om det rent skogfaglige er nytt for meg. I organisasjonsarbeidet har jeg fokus på fellesskap, bærekraft og kompetanse, og det å jobbe med menneskers forhold til naturen er en personlig driver for meg.

Skogselskapet som formidler av skogens mange verdier

Skogselskapet har lang tradisjon med skoleskogdager og utendørs familieaktiviteter. Dette er et område som får stort fokus hos den nye daglige lederen, som både har friluftslivpedagogikk og erfaring fra arbeid som aktivitetsleder for barn og unge.

- Det finnes ikke noe digitalt læringsverktøy som kan utkonkurrere direkte naturformidling gjennom fysiske utendørs møter og aktiviteter. Samtidig som vi lever i et veldig opplyst samfunn, ser vi at for mange barn i dag er skogen en nesten ukjent arena. Det er stort å få gi disse et nytt møte med naturen, friluftslivet, og ressursene vi omgir oss med.

Så langt synes ikke Schultz det har vært noen utfordring at hun ikke selv har skogfaglig bakgrunn, ettersom det er rikelig med faglig kompetanse tilgjengelig hos Skogselskapet og samarbeidspartnere. At skogbruket fremstår som den litt stille gutten i klasserommet, kan derimot være mer utfordrende.

- Min forgjenger, Gerd Inger Aarnes, kalte skognæringen for en ganske «sjenert næring», og jeg synes i høyeste grad det også passer for Skogselskapet. Min første og trolig største oppgave i selskapet har derfor vært å bli kjent med organisasjonen. Skogselskapet har en viktig rolle som informasjonsformidler og holdningsskaper, og da må vi gjøre oss synlige og lett tilgjengelige. Heldigvis bygger jeg videre på mye godt arbeid fra dem som har hatt jobben før meg.

Viktig med tilpasning til et samfunn i endring

Skogselskapet i Rogaland ble stiftet i 1899 og har en lang og stolt tradisjon. Men som mange andre ideelle organisasjoner går nok også Skogselskapet en tøffere tid i møte. Det økonomiske landskapet er i endring, og mange organisasjoner sliter med bortfall av både støtteordninger og medlemsoppslutning.

- Hver dag overlesses vi med informasjon om verdige saker som vil ha vår oppmerksomhet. Sosiale medier har gjort det lett å dele sine holdninger, men kanskje også «vannet ut» engasjementet hos mange. Jeg er spent på fremtiden til de frivillige organisasjonene, men har ingen tvil rundt deres rolle som kultur- og verdiskapere. Felleskap og formål tror jeg blir de viktigste stikkordene fremover.

Etter barselpermisjon har Schultz hatt en gradvis oppstart i jobben fra nyttår, men koronasituasjonen førte til mange avlyste aktiviteter i vår. Nå er hun glad for å være oppe i full ordinær drift før sommeren, og sier at organisasjonen har rikelig med oppgaver å ta fatt på.

- Jeg har fått et par kommentarer om «skogens ro», når jeg forteller hvor jeg jobber, og det ler jeg ganske godt av. Skog og forvaltning krever langsiktig tenking, og i naturen er det riktig nok gjerne tålmodighet som gjelder. Men alle som har jobbet med organisasjonsbygging og frivillighet, vet samtidig at her er det bare å brette opp ermene med en gang.

 

Om Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning; som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer. Skogselskapet i Rogaland ble stiftet i 1899 og er ett av 16 lokallag som arrangerer skogfaglige samlinger, uteskoleaktiviteter og driver informasjonsarbeid om samfunnsnytten av å ha et aktivt skogbruk.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.