Industriell skogsatsing i Rogaland

Tømmer ligger klar på tømmerkaien. Skal det til dyrefôr? Foto: Stein Bomo.

AT Skog går inn som eigar i Norsk Skogsmelasse AS. Langsiktig innsats i å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker frå skogsråstoff til bruk i kraftfor kan bli ein realitet på Tau i Rogaland. Dette skjer i samarbeid med Fiskå Mølle, som er styrste eigar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2021

Dette er svært gledeleg og ein milestolpe for industriell utnytting av skogressurane til dyrefôr i regionen og landet.

Prosjektet er i sin siste fase, og investeringsavgjerd blir teke i løpet av våren.

Innovasjon Norge har bidratt med om lag 20 mill. kr i tilskot til utviklinga og grunnlaget for den patenterte prosessen Norsk Skogsmelasse AS skal bruke.

Dette er bioøkonomi i praksis og vil i større grad gi bønder kraftfôr basert på norske og lokale ressursar. Sjå eiga pressemelding frå AT-skog for meir informasjon.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.