Covid-19 ordninga for skogbruket er føreslått vidareført i 2021

Vidareføringa føreset vedtak i Stortinget før jul. Ordninga tilførast ikkje nye midlar. Av ei totalramme på 50 mill. kr står det att litt under 10 mill. kr som ikkje er disponert/løyvd, og som kan brukast mot eventuelle nye søknadar i 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.12.2020

Det vil krevjast endringar i «Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020» for å vidareføra ordninga. Frist for oppmoding om sluttutbetaling er foreslått forlenga til 1. mars 2021 (§ 7), og forskrifta skal gjelde fram til 1. april 2021 (§ 11).

For tilsegn som var gitt til fram til no var fristen for å senda inn oppmoding om sluttutbetaling 30. november. Nye søknadar og hogsttiltak må vente til ny forskrift er på plass.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.