Temamøte om status for biogassproduksjonen i Rogaland

Enova innvilga ingen søknadar om biogassproduksjon i vår. Ny søknadsrunde er i oktober. Rogaland biogassnettverk inviterer 5. oktober til temamøte om status for biogassproduksjonen i Rogaland. Møtet er digitalt på Teams. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.09.2022

På Jæren er eit stort biogassanlegg under planlegging. Vi får høyre om status og planane framover, samt korleis bøndene blir involvert i arbeidet. Biogassnettverket har fått styrka rolle via klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet, og utvidar samarbeidet til å også inkludere kommunar og fylkeskommunar på austlandet. Biogassnettverket skal arbeide med korleis bioresten kan erstatte mineralgjødsel, auke karboninnhaldet i jord og gi betre jordhelse. 

Agenda 5. oktober

  • Velkomen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Våre refleksjonar etter Enova-avslag på støtte til biogassproduksjon: Rune Sørheim, Biovind AS og Trond Spanne og Kristian Spanne, Bioenergi Finnøy AS.
  • Kva krav stiller Enova for å gi støtte til biogassproduksjon? Trond Bratsberg, ENOVA.
  • Runde rundt bordet – spørsmål og kommentarar.
  • Jærinitiativet – planlegging av produksjonen og bondeinvolvering, status så langt. Torgeir Erfjord, FKRA.
  • Pause
  • Vår rolle som råvareleverandør. Korleis kan vi jobbe opp mot Jærinitiativet? Håkon Varhaug, bonde.
  • Planane framover for Rogaland biogassnettverk. Helga Hellesø, Rogaland biogassnettverk.
  • Diskusjon – spørsmål og kommentarar.
  • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.

Påmelding

Påmelding innan 4. oktober via linken som du finn vedlagt i invitasjonen.  

imagembda.png

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.