Statsvitenskapsstudent med klimavennlig agenda

Sander på kontoret.
Sander på kontoret. Foto: Anfinn Rosnes .

Sander Vebø Byom skal lære mer om Rogalands klimautfordringer i praksisperioden hos Statsforvalteren.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.01.2021

Deltar inn i nyoprettet klimagruppe

Sander Vebø Byom er student ved UiS og skal ha praksisplass i landbruksavdelingen frem til sommeren 2021. Der har han blitt en del av den nyopprettede klimagruppen hos Statsforvalteren, og skal lære mer om kommunenes klimaarbeid og hvordan de følger opp klimaplanen. Kommunene er en viktig målgruppe for Statsforvaltaren sin klimasatsing, og den tverrfaglige arbeidsgruppa sitt hovedmål er å støtte og hjelpe kommunene i sitt arbeid med klimaomstilling. Klimagruppen skal bistå kommunene med kunnskap og veiledning. Klimagruppen skal jobbe prosjektbasert, og en av de første oppgavene er å kartlegge kommunene sine behov.

Interessefelt reflekterer studiet

Sander er særlig interessert i Statsforvalterens relasjoner, og forholdet mellom stat og kommune. «Klimaendringene krever stadige endringer i omstilling, derfor er det interessant å se på de administrative brikkene», -utdyper han. Med ny klimaplan på nasjonalt nivå og ambisjon om «lavutslippssamfunn» innen 2050, er god organisering og forankring en forutsetting for å lykkes.

«Å få praksisplass hos Statsforvalteren dette året er en gavepakke. Her får jeg muligheten til å lære, for ikke å snakke om friheten til å forlate `hjemmekontoret´. Klimaet er et stort tema, så det er fint å ha et apparat med bred fagkunnskap til disposisjon.»

Mer om oppgaven til Sander

Sander sin oppgave blir å finne mer utav hvordan kommunene følger opp klimaplanen sin. Det vil kreve datainnsamling både gjennom kvantitativ spørreundersøkelse som rettes til alle kommunene i Rogaland, og påfølgende dybdeintervju med representanter fra noen få kommuner. Ta gjerne kontakt med Sander på epost eller telefon 51 65 87 83, dersom du har innspill eller forslag til intervjukandidater.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.