Rogaland biogassnettverk inviterer til møte om avtalar med biogassanlegg og bondeorganisering

Korleis kan gode avtalar sikre interessene til både bønder og biogassprodusentar? Rogaland biogassnettverk arrangerer digitalt temamøte 20. juni der dei ser på kva avtalane må innehalde, og korleis bøndene kan organisere seg.   

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.06.2022

Rogaland kan produsere og bruke mykje biogass. Fleire biogassinitiativ er i gang, og alle inkluderer bruk av husdyrgjødsel. Godt rammeverk er viktig for både bøndene og biogassprodusentane. Møtet er opent for alle interesserte, men krev påmelding seinast 19. juni.

Agenda

Klipp frå programmet:

  • Velkommen. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.
  • Hva er viktig å ha med i avtalene med biogassaktører. Olav Røssaak, fagsjef eiendomsog forvaltningsrett, advokat, Norges Bondelag.
  • Hvordan bør standardavtalene brukes? Olav Røssaak, Norges Bondelag.
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – spørsmål og kommentarer.
  • Pause 10 min.
  • Våre erfaringer ved å organisere oss? Sigbjørn Grøtterød, Biogjødselforum Vestfold.
  • Våre erfaringer og utfordringer. Torleif Stople og Jakob Eskeland, BioBonden AS, Vindafjord.
  • Diskusjon og erfaringsutveksling – spørsmål og kommentarer.
  • Avslutning. Monica Dahlmo, Statsforvalteren i Rogaland.

 

Om Rogaland biogassnettverk

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å vere ein nøytral støttespelar for dei regionale biogassinitiativa for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Nettverket er eigd og drifta av Rogaland fylkeskommune. 

logo til Rogaland biogassnettverk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.