Rogaland biogassnettverk inviterer til arbeidsverkstad om biogjødsel

Biorest
Biorest frå biogassproduksjon i Isny, Tyskland. Foto: Monica Dahlmo.

Torsdag 13. april held Rogaland biogassnettverk ein arbeidsverkstad om biorest og biogjødsel. Korleis kan biogassanlegg i Rogaland produsere biogjødsel som er interessant for jordbruket på Austlandet? 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.02.2023

Program for dagen

09.00 FrammøteMingling og kaffe med litt å bite i
09.30 Velkommen. Hensikten med møtet, møteforma og forventninger til deltakinga. Helga Hellesø
09.40 Dagen i dag. Hilde Uppstad
09.45 Hvordan brukes gjødsel på Østlandet i dag, og hvordan bør det være framover? Tord Araldsen og Torbjørn Kristiansen, Biogass Oslofjord
10.00 Hvilke krav stilles til biogjødsel fra Rogaland for å bli attraktiv for kornbonden på Østlandet? Tore Filbakk, Norges Vel
10.20 Gjødselmengder, industriområder og restvarme fra andre industrier. Morten Svanes, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Rogaland
10.30 Pause
10.45 Industrialisere biogjødsel-produksjonen. NN
11.00 Hvordan passer biogjødsel inn i etablerte transportruter? Rune Furseth, Nor-Log og Suldal transport
11.10 Innledning til ideutvikling. Hilde Uppstad
11.20 Lunsj. Sitter i gruppa – blir kjente
12.10 Ideutvikling. Alle går til gruppene sine
14.30 Oppsummering – hvilke tiltak prioriteres og veien videre
14.50 Takk for i dag. Helga Hellesø

Kopiert frå programmet, vi tek atterhald om endringar.

Pris og påmelding

Arbeidsverkstaden skal vere på Solastranden gård, og det kostar 750kr å delta. Meir informasjon og link til skjema for påmelding finn du i programmet.

Om Rogaland biogassnettverk 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.


Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.


Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen. Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Ønsker du å delta i biogassnettverket? Meld deg på her.  

Du finner også Rogaland biogassnett på Facebook 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.