Regjeringen ønsker innspill om Bionova

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å etablere Bionova og inviterer alle relevante aktører til å komme med innspill til arbeidet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.02.2022

Et hovedformål med Bionova er at det skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk.

Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredning av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

Åpen innspillsrunde

Departementene ber nå om konkrete innspill knyttet til Bionovas oppgaver og organisasjonsform, blant annet;

  • Hvilke kjerneoppgaver bør Bionova ha?
  • Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler?
  • Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig brukervennlighet og kostnadseffektivitet?

Innspill bes sendt til postmottak@lmd.dep.no innen 30. mars 2022 og merkes med «Innspill til utredning om Bionova». Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Les mer om innspillsrunden på nettsidene til regjeringen.no.

 

Denne saken er skrevet med utgangpunkt i nettartikkel først publisert på regjeringen.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.