Inviterer til biogassnettverk i Rogaland

Foto: Birgit S. Hagalid.

I Rogaland ligger forholdene spesielt godt til rette for produksjon av biogass, særlig fra husdyrgjødsel. Eksisterende gassledningsinfrastruktur og store mengder husdyrgjødsel er blant våre fortrinn. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2020

Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et biogassnettverk i regionen.

Alle interesserte inviteres nå til å delta i nettverket.

I Rogaland ligger forholdene spesielt godt til rette for produksjon av biogass, særlig fra husdyrgjødsel. Derfor bør vi kunne bidra til å nå regjeringens mål om å produsere biogass av minst 30 % av all husdyrgjødsel. Eksisterende gassledningsinfrastruktur og store mengder husdyrgjødsel er blant våre fortrinn. Samtidig er landbruket i Rogaland spesielt utsatt hvis ny gjødselvareforskrift med strengere krav til spredeareal blir innført.

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Rogaland biogassnettverk skal:

 • etablere en digital samarbeidsplattform
 • etablere en Facebook-side med relevant informasjon for alle interesserte
 • invitere til dialogmøter med idéverksted
 • arrangere temamøter med relevante faglige tema
 • etablere en FAQ-tjeneste der alle kan stille spørsmål via nettverket
 • hjelpe bedrifter med å søke midler

Målet er å:

 • bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert virksomhet i Rogaland
 • avdekke mulighetene og hindringene for etablering av biogassanlegg
 • bidra til at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av
 • være et verktøy for kunnskapsspredning og kunnskapsbygging for alle aktører på fagområdet, og se Rogaland i en nasjonal og internasjonal sammenheng
 • bidra til at satsingen på biogass i Rogaland blir mer synlig
 • være en pådriver for å skaffe mer kunnskap om håndtering av biorest som er spesielt utfordrende for Rogaland
 • være en nøytral støttespiller

 

Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Stavanger og Vindafjord, samt Fylkesmannen i Rogaland med på satsingen.

Lokalt er NIBIO Særheim i gang med et stort samarbeidsprosjekt, MAFIGOLD, mellom landbruks- og fiskerinæringen, der målet blant annet er å utnytte bioresten til salgbare produkter.

Helga Hellesø, daglig leder i Rogaland Landbrukspark, er ansatt som prosjektleder for Rogaland biogassnettverk.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Alle interesserte kan melde seg på nettverket her.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.