Høyringsuttale til temaplan for klima- og miljø i landbruket i Stavanger

Stavanger kommune har nokre av dei eldste og flottaste kulturlandskapa i landet. Her frå Rennesøy. Foto: Statsforvaltaren i Rogaland.

Stavanger kommune har sendt på høyring temaplan for klima- og miljø i landbruket 2020 – 2030. Her kan de sjå Statsforvaltaren i Rogaland sine innspel. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.02.2021

Stavanger er foreløpig einaste kommunen i Rogaland med ein eigen plan for klima- og miljø i landbruket. Kommunen har ambisiøse mål når det gjeld klimaomstilling og miljøvern, og eit av satsingsområda i kommunen er å vera ein grøn spydspiss i regionen. Temaplanen inneheld mange gode tiltak, og vil vera eit godt verktøy for arbeidet med klima og miljø i landbruket dei neste åra. 

Forslaget til temaplan finn de på Stavanger kommune sine nettsider
Høyringsfrista er 10. februar. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.