Dialogmøte om biorest

Olav Røysland viser fram sitt gardsbaserte biogassanlegg.

Rogaland biogassnettverk inviterer til dialogmøte om barrierar og moglegheiter for biorest etter biogassproduksjon. Møtet finn stad 14. november på Statens hus i Stavanger, og på programmet står mellom anna Olav Røysland sine erfaringar med uttesting av forskjelling utstyr for uttak av fosfor. 

Publisert 03.11.2023

Program

09.30 Frammøte. Mingling og kaffe med litt å bite i.

10.00 Velkommen. Helga Hellesø.

10.05 Dagen i dag. Hilde Uppstad.

10.15 Separering av biorest. Resultater fra testing av forskjellig utstyr og teknikker for uttak av fosfor fra husdyrgjødsel/biorest. Olav Røysland, Jæren Biogass AS.

10.35 Teknisk handtering av bioresten. Erfaringer fra Tyskland. Peter Willmann, Klepp kommune/Klepp Energi AS,

10.55 Pause

11.10 Teknikker å ta fosfor ut av bioresten. Michael Sposób, forsker NIBIO.

11.35 Hvilke muligheter og utfordringer ser vi for bruk av bioresten. De kommersielle aktørene i fylket legger fram sine tanker.

12.00 Lunsj.

12.45 Hvor står vi, og hvor går vi? Muligheter og utfordringer for bruk av biorest. Arne Sæbø og Dmitry Kechasov, forskere, NIBIO.

13.05 Idémyldring. Hilde Uppstad innleder

14.15 Oppsummering – hvilke tiltak prioriteres og veien videre. Arne Sæbø.

14.30 Takk for i dag. Helga Hellesø.

 

 

 

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.


Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter. Vi samarbeider med Biogass Oslofjord, kommunene Lillestrøm, Ringerike, Sarpsborg og Skiptvet, og fylkeskommunene Viken, og Vestfold og Telemark for bedre ressursutnyttelse vest-øst.


Rogaland fylkeskommune er eier av prosjektet. Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen. Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Biogass Oslofjord og Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Ønsker du å delta i biogassnettverket? Meld deg på her.  

Du finner også Rogaland biogassnett på Facebook 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.