Utviklingskonferansen 2024

Dato:
3. september 2024 09:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
Arrangør:
USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ledere, mellomledere og andre ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Påmeldingsfrist:
20. august 2024 23:59

Velkommen til Utviklingskonferansen som blir arrangert den 3. september 2024. Temaet i år er: «Helsetjenester i endring – hvordan skal dette gå?» Dagen vil bestå av både plenumsforedrag og parallelle sesjoner.

Konferansen er gratis, men forfall som ikke er meldt blir belastet med 700 kroner. Det er plass til 250 deltakere. Påmelding blir stengt når dette tallet er nådd.

Publisert 22.05.2024

Program fra klokken 09.00 – 12.00

Velkommen ved Bent Høie, statsforvalteren i Rogaland

Vår felles helsetjeneste; Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Ved Helen Brandstorp, divisjonsdirektør kommunale tjenester og beredskap, helsedirektoratet

Verdier i helsetjenesten - om opplevd asymmetri mellom verdier, etiske plattformer, mål og styring. Ved Øystein Evjen Olsen, Lege, Spesialist i samfunnsmedisin

Teknologioptimisme og omsorgsetikk. Ved Brita Gjerstad, førsteamanuensis, UIS

Pårørendes roller når det skal arbeides på nye måter. Ved Unn Birkeland, daglig leder, Pårørendesenteret

Hvordan ivareta hjelperen i endringsprosesser? Ved Tonje Elgsås, psykologspesialist, habiliteringsspesialist ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Norge har verdens høyeste sykefravær - og over 1/3 del av det skyldes forhold ved arbeidsmiljøet! Hvordan gjøre noe med det? Ved Aina Frankrig, senior spesialrådgiver, Partssamarbeid, ledelse og politikk -IA bransjeprogram

«Hvordan kan forskere og ledere og ansatte i helsetjenestene samarbeide for å møte utfordringer som vårt helsevesen står i? Et fokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene».  Ved Frode Fadnes Jakobsen, Professor, forskningsleder Senter for omsorgsforskning, Vest.

 

Lunsj klokken 12.00 – 13.00

 

Parallellsesjoner klokken 13.00 – 15.00

Parallellsesjon 1: Forskning i kommune-praksis

Parallellsesjon 2: Vi jobber SAMMEN om klinisk observasjonskompetanse

Parallellsesjon 3: Tjenester til personer med utviklingshemming. Menneskerettigheter og beslutningsstøtte

Parallellsesjon 4: Nye arbeidsmetoder

 

Konferansen er fulltegnet.

Dato:
3. september 2024 09:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
Arrangør:
USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ledere, mellomledere og andre ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Påmeldingsfrist:
20. august 2024 23:59