Overdosekonferansen 2024

Dato:
17. september 2024
Stad:
Clarion Hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, KORUS Stavanger, A-larm, Funkishuset og Sandnes kommune
Målgruppe:
Ansatte innen rus- og psykisk helsetjenesten i kommunen, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen, brukere, pårørende og andre interesserte

Årets konferanse har som målsetting å øke kunnskap om overdoseforebyggende arbeid.

Publisert 06.06.2024

Påmeldingsfrist 01.09.2024. Konferansen er gratis.

For mer informasjon og påmelding se her: Overdosekonferansen 2024 | KORUS

 

Dato:
17. september 2024
Stad:
Clarion Hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, KORUS Stavanger, A-larm, Funkishuset og Sandnes kommune
Målgruppe:
Ansatte innen rus- og psykisk helsetjenesten i kommunen, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen, brukere, pårørende og andre interesserte

Kontaktpersonar