Webinar om planvask av kommunale arealplaner

Dato:
13. juni 2024 09:00 - 10:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland

Endring av areal og nedbygging av norsk natur påvirker økosystemer, naturmangfold, klima og landbruket på en negativ måte. I forrige webinar hadde vi arealnøytralitet som tema. Gjennom planvask kan kommunen gjennomgå den vedtatte arealbruken, og tilbakeføre areal som ut fra ny kunnskap og nye føringer ikke bør bygges ut. Planvask kan bidra til at kommunen oppnår arealnøytralitet. Vi inviterer derfor til et webinar som skal handle om planvask av kommunale arealplaner.

Publisert 21.05.2024

I Rogaland har vi et høyt aktivitetsnivå som bidrar til nedbygging av naturområder, landbruksområder og karbonrike arealer. Dette har store negative konsekvenser på økosystemene, naturmangfoldet, klimagassutslipp og delvis også på matproduksjon. Mange kommuner i Norge gjennomfører derfor en «planvask», som skal bidra til at kommunens overordnede arealplaner er i tråd med nye nasjonale føringer for arealbruk, og som bidrar til å løse de største globale utfordringene vi står ovenfor i dag; Klimakrisen og naturkrisen.

For å bidra til at kommunene får mer kunnskap om hva planvask er, hvordan det kan gjennomføres og for å kunne se hvordan planvask praktisk sett kan gjøres, inviterer vi til webinar om planvask av arealplaner.

Program

  • Innledning
  • Hva er «planvask», og hvorfor «vaske» arealplaner? v/ Marita Skorpe Falnes, Plankoordinator hos Statsforvalteren i Rogaland
  • Hvordan kan Rogaland fylkeskommune sitt nye arealregnskap være et verktøy ved planvask? v/ Astrid Espe, Rådgiver og GIS-koordinator i Rogaland fylkeskommune
  • Hvordan har Haugesund kommune planvasket sine arealplaner? v/ Kent Geirmund Dagsland Håkull, Avdelingsleder Plan i Haugesund kommune
  • Spørsmålsrunde

Praktisk informasjon

Påmelding: Du melder deg på ved å trykke her eller ved å lime inn denne direktelenken: https://events.teams.microsoft.com/event/55af89a9-746e-46fa-ac9c-1504b099940d@8a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186

 

Arrangementet foregår på Teams i webinarform og har en varighet på rundt en og en halv time. Det blir satt av rikelig med tid til spørsmål til slutt.

Det er gratis å delta, men vi vil gjerne at du registrerer deg. Dette sikrer også at du mottar opptak av webinaret. Derfor, meld deg på selv om du ikke har anledning til å delta under direktesendingen.

Dato:
13. juni 2024 09:00 - 10:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland

Kontaktpersonar

Planvask

«Planvask går ut på å oppdatere og revidere eldre planer ved å endre hva et område skal brukes til, eller hvordan det kan bygges i dette området. Hensikten er å unngå arealbruk som er i strid med den ønskede utviklinga i samfunnet, og særlig handler det om å hindre at ubebygd natur blir nedbygd.»

enkelplanlegging.no