Webinar om Housing First

Dato:
6. juni 2024 12:00 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune
Målgruppe:
Kommunar som ønskjer å lære meir om Housing First-metoden

Tema: Korleis Irland brukar Housing First for å bekjempe bustadsløysa - How Ireland use Housing First to combat homelessness.

 

Publisert 08.05.2024

Housing first i Dublin har ein bustabilitet på 89%. I webinaret vil vi lære om korleis dei arbeider, og korleis dei får dette til i eit pressa bustadmarknad. Gjennom Housing First-metoden arbeider ein for å tilby bustad og tenester til bustadløyse med rusproblem og/eller psykiske lidingar. Desse personane er eller står i fare for å bli bustadløyse. Les meir om Housing First Irland her: Housing First - Peter McVerry Trust (pmvtrust.ie)

I fjor sommar opna dei også Housing first Centre of excellence i Dublin. Les meir her: Homepage - Peter McVerry Trust (pmvtrust.ie)

Program

  • Bostedsløshet og Housing First i Irland v/Rob Lowth, National Director in Housing First National Office at The Housing Agency Ireland
  • Spørsmål

Påmeldingsfrist 5.6.2024. Lenke til påmelding: Webinar om Housing First | Statsforvaltaren i Vestland (deltager.no)

Dato:
6. juni 2024 12:00 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune
Målgruppe:
Kommunar som ønskjer å lære meir om Housing First-metoden

Kontaktpersonar