Webinar om ny opplæringslov

Dato:
22. mai 2024 09:00 - 11:15
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleeiere (kommunale, fylkeskommunale og private), skoleledere, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre i skolen som jobber spesielt med disse fagfeltene.

Statsforvalteren inviterer til et webinar om ny opplæringslov, der vi går igjennom de mest sentrale lovendringene og hva dette innebærer for kommunene og skolene. 

Publisert 24.04.2024

Webinaret utgjør ett av flere tiltak som skal gi støtte til innføring av ny lov og vil bli fulgt av andre tiltak høsten 2024.

Innhold

  • Innledning, ved utdanningsdirektøren
  • Individuell tilrettelegging - nye rettighetsbestemmelser
  • Skoledemokrati og retten til medvirkning
  • Elevens beste, andre lovendringer og pågående lovendringsprosesser

Vi legger opp til noe refleksjon underveis. Vi anbefaler dere som har anledning til det å sitte sammen med andre.

Du som er påmeldt vil få tilsendt lenke til møtet på e-post.

Dato:
22. mai 2024 09:00 - 11:15
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleeiere (kommunale, fylkeskommunale og private), skoleledere, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre i skolen som jobber spesielt med disse fagfeltene.