Kurs i Holistic Management

Dato:
23. mai 2024 - 25. mai 2024
Stad:
Genoloftet på Særheim, Postvegen 212, Klepp
Arrangør:
Regenerativt Norge i samarbeid med NLR Rogaland
Målgruppe:
Bønder, Husdyrprodusenter, Grovfôrprodusenter, Interesserte

Velkommen på kurs i gårdsplanleggingsverktøyet Holistic Management, påmeldingsfrist er 1. desember!

Publisert 19.10.2023

Holistic Management er et planleggingsverktøy for å bygge opp gårdens ressurser og drive et regenerativt landbruk. Verktøyet kan benyttes uavhengig av driftsformer og driftsomfang, økologisk eller konvensjonelt. Kurset er spesielt relevant for både de som driver med husdyr, men også andre produksjoner.

En viktig del av arbeidet med Holistic Management og kurset er å lære seg å lese landskapet og prosessene i landskapet for å få naturen til å jobbe for seg. Eng og beitemark er en viktig del av våre landskap, derfor er målretta beitebruk et nyttig redskap vi som bønder kan bruke for å bygge opp produktiviteten på gården og legge til rette for et regenerativt landbruk. Økonomi og de menneskelige faktorene er alltid sammenvevd i alle beslutninger vi tar på gården og gjennom kurset lærer vi å ta beslutninger som løfter både landskap, økonomien og folkene på gården.

Ved hjelp av planleggingsverktøyet fattes beslutninger som tar hensyn til alle gårdens ressurser; mennesker, naturen og økonomien. Arbeidet med Holistic Management omfatter også overvåking og registrering av endringer slik at man kan endre kurs underveis.

Kursholder, Anders Lerberg Kopstad har lang og bred erfaring som rådgiver og kursholder i holistic management for bønder rundt om i Norden. Ved siden av rådgivningen driver han, med sin familie, gård på Ringerike med ammeku og sau som hovedproduksjon. Anders er utdannet agroøkolog og er sertifisert Field Professional ved Savory Institute.

Kurset har 3 samlinger, hver samling går over 3 dager. De tre samlingene bygger på hverandre, og vi anbefaler å delta på alle. Vi arrangerer nå den første samlingen.

Samling 1: 8.-10. desember 2023

3 dager:

  • Fredag 08.12.23 kl. 12.00 - 18.00
  • Lørdag 09.12.23 kl. 09.00 - 16.30
  • Søndag 10.12.2023 kl. 09.00 - 16.00

Program: Holistic management - Grunnlaget og rammeverket for helhetlig forståelse av drift og ressursforvaltning i agro-økosystemet. Se detaljert program her.

Kurssted: Genoloftet på Særheim, Postvegen 212, Klepp

Kursavgift samling 1 (3 dager): 4000 kr (refunderes dersom kurset må avlyses). Eventuell deltakar nr 2 fra samme gård: rabatt 50%.

Samling 2: 18.-20. januar 2024

Program: Helhetlig driftsplanlegging - økonomi-, gårds- og beiteplanlegging

Samling 3: 23.-25. mai 2024

Program: Beiteøkologi, lese økosystemprosesser og biologisk overvåking i vekstsesongen

Påmeldingsfrist:

1. desember 2023

MELD DEG PÅ HER

Spørsmål?

Ta kontakt med Regenerativt Norge v/Dayton Skjerve-Gordley, e-post kurs@regenerativtnorge.no eller tlf. 40048025.

Dato:
23. mai 2024 - 25. mai 2024
Stad:
Genoloftet på Særheim, Postvegen 212, Klepp
Arrangør:
Regenerativt Norge i samarbeid med NLR Rogaland
Målgruppe:
Bønder, Husdyrprodusenter, Grovfôrprodusenter, Interesserte

Kontaktpersonar