Fagsamling- Økonomisk rådgivning

Dato:
18. april 2024 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i Nav, kommunene og Namsfogden som arbeider med personer med gjeldsproblemer

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Statsforvalteren i oppdrag å bidra til at kommunene styrker kompetansen innen økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Publisert 09.02.2024

Velkommen til ny fagsamling. Informasjon fra, og samhandling med Namsfogden er fast på programmet. Denne gangen blir det seksjon tvang som vil si noe om dekningsloven, fravikelser og bilsaker. I tillegg vil Skatteetaten ta en gjennomgang av livsoppholdsrutinen med særlig vekt på utleggstrekk. 

Programmet blir utarbeidet i samarbeid med representanter fra flere Nav-kontor og Namsfogden. Se fullstendig program i lenke til høyre. 

Du melder deg på i skjemaet nedenfor.

Nettverket er gratis med bindende påmelding. Ikke møtt belastes med kr 720,-

 

Ved svært lang reisevei (over 3 timer) dekker Statsforvalteren overnatting fra 17-18.april. Skriv i merknadsfeltet dersom du har behov for overnatting. 

 

Påmeldingsfrist 15.04.24

 

Dato:
18. april 2024 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i Nav, kommunene og Namsfogden som arbeider med personer med gjeldsproblemer

Kontaktpersonar

Dokument