Tilskotssamling

Dato:
20. september 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Statens Hus, Lagårdsveien 44
Arrangør:
Statsforvataren
Målgruppe:
Tilsette i kommunar
Påmeldingsfrist:
14. september 2023 12:00

No kan du melde deg på tilskotssamlinga hos Statsforvaltaren. Her finn du informasjon om program og påmelding. 

Publisert 05.09.2023

Program for dagen:

09.00  Kaffi og frokost

09.30  Velkomen v/ Monica Dahlmo, Statsforvaltaren i Rogaland

09.45  Etablering av bondens nettverk i kommunen – kven tek vi kontakt med om bonden slit med psykisk helse? v/ Anne Kari Skogerbø og Anita Jensen (NLR)

10.25 Tilskot ved produksjonssvikt og endringar i PT som følgje av tørke/flom v/ Morten Svanes, Statsforvaltaren i Rogaland

10.40 Pause

10.55 Kor går grensa for aktiv drift - når er det rett å avslå tilskot til areal med mykje ugras? Eksempelsak v/ Karen Beate Grimstad, Statsforvaltaren i Rogaland og evt. ein kommune. Gruppearbeid.

12.00  Lunsj i kantina

12.50  Avviksrapporten frå 2022 viser ulik praksis i kommunane for oppfølging av avvik og feil – korleis kan vi få meir einsarta praksis? v/Sissel Endresen og Else Fredheim Hodne, Statsforvaltaren i Rogaland

- Ein eller to kommunar seier litt om korleis dei følgjer opp slike saker.
- Diskusjon

13.50  Pause med kake og kaffi

14.05  Nye RMP ordningar for 2023: Brenning av kystlynghei og fangvekstar v/ Tonje Solhus Rostad, Statsforvaltaren i Rogaland

14.40  Open post (Send gjerne inn spørsmål på førehand!) 

15.00  Slutt

Det kan kome endringar i programmet! 

 

Lenkje til påmeldingsskjema finn du til høgre på sida. 

Dato:
20. september 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Statens Hus, Lagårdsveien 44
Arrangør:
Statsforvataren
Målgruppe:
Tilsette i kommunar
Påmeldingsfrist:
14. september 2023 12:00