Kommuneøkonomidagen 2023

Dato:
24. mai 2023 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, KS Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar og økonomiansvarlege i kommunane

Kommuneøkonomidagen er ein fast årleg samling for ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane.

Publisert 20.01.2023

Årets kommuneøkonomidag blir arrangert onsdag 24. mai. Tema for dagen er revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen og andre aktuelle tema på fagområdet kommuneøkonomi. 

Program

10:00 Opning 
v/ statsforvaltar Bent Høie

10:10 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen for 2024
v/ statssekretær Ole Gustav Narud, Kommunal- og distriktsdepartementet

10:50 RNB og kommuneproposisjonen sett med KS-auge
v/ Rune Bye, avdelingsdirektør kommuneøkonomi og Sigmund Engdal, spesialrådgiver kommuneøkonomi fra Kommunesektorens interesseorganisasjon

11:30 Lunsj

12:30 Kommunisere KOSTRA for brei medvirkning og størst mogleg eierskap
v/ kommunalsjef økonomi Lars Vedøy i Randaberg kommune

13:15 Kva skal til for at kommunane får grøne lån?
v/ Kia Kriens Haavi, leder grønn finans i Kommunalbanken

13:45 Pause

14:00 Flyktningsituasjonen og finansiering av bustader
v/ Per Olaf Skogshagen, direktør kommune og marked i Husbanken

14:45 Satsingsområder for skjønnstilskot til innovasjon og fornying i kommunane
v/ statsforvaltar Bent Høie

15:00 Avslutning

 

Klikk her for påmelding.

Dato:
24. mai 2023 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Energy Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, KS Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar og økonomiansvarlege i kommunane