Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland

Dato:
31. mai 2023 09:00 - 1. juni 2023 16:00
Stad:
Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, 4370 Egersund
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, landbruksavdelinga
Målgruppe:
Landbruksforvaltninga i Rogaland
Bygdene Midbrød og Seglem i Eigersund kommune
Bygdene Midbrød og Seglem i Eigersund kommune Foto: Statsforvaltaren i Rogaland.

Statsforvaltaren inviterer landbruksforvaltninga i Rogaland til fagsamling 31.mai - 1. juni 2023. I år er samlinga i Dalane.

Publisert 30.03.2023

Tradisjonen tro arrangerer Statsforvaltaren fagsamling for landbruksforvaltninga i stat og kommune. Her blir vi betre kjent med andre med same jobb og får fagleg påfyll. I år held vi oss i Dalane og overnattar på Grand Hotell Egersund. Dei har 70 rom, så her er det plass til alle. Dag to er det som vanleg synfaring.

Her ser de program for fagsamlinga (utskriftsvenleg versjon) – Vi ser fram til å sjåast, velkomen! Frist for påmelding er 26. april.

 

Program 31. mai

09.00 Registrering og ein matbit på Grand Hotell
09.30 Velkomen ved Odd Stangeland, ordførar i Eigersund
09.40 Nytt frå landbruket ved Geir Skadberg, Statsforvaltaren
10.10 Korleis handtere dei vanskelege dyrevelferdssakene ved Guro Myhrene, Mattilsynet
10.40 Effektiv organisering av landbruksdforvaltninga ved Steinar Nordvoll, Eigersund kommune
10.50 Pause
11.05 Aktivt beitebruk med fokus på jordhelse ved Olav Aasland, bonde
11.25 Beiteskader av hjort på skog og eng med forslag til tiltak ved Samson Øpstad, Nibio
12.00 Lunsj
13.00 Status Bionova-tilskot til bioøkonomi og klimatiltak ved Kari H. Vervik, Innovasjon Norge
13.30 Inngrep i kulturlandskapet og forvalting av tilskot ved Monica Dahlmo, Statsforvaltaren
13.50 Punktutslepp i landbruket ved Kirsten Redmond Kristiansen, Statsforvaltaren
14.15 Pause
14.30 Ny jordvernstrategi ved Anfinn Rosnes, Statsforvaltaren      
14.50 Klart regelverk? Gårdsvindmøller og PBL ved Rune Lian, Statsforvaltaren
15.15 Pause med ein matbit
15.30 Framtidsbonden—oppfølging av spørjeundersøkinga ved Geir Skadberg, Statsforvaltaren og Brit Jorunn Haslemo, Sandnes kommune
16.10 Avslutning av fagsamlinga ved Kjetil Slettebø, ordførar i Bjerkreim
16.20

Informasjon om morgondagen - transport og smittevern

17.00 Byvandring, - Johan Aakre møter oss på hotellet
19.30 Middag på hotellet
   

 

1. juni

  Deltakarane kan velje mellom to ulike turar. 
   
 

Tur 1 til Bjerkreim

08.15

Avreise frå Grand Hotell
08.30

Stopp på Krossmoen. Tema,
- klimaskog (drift, skjøtsel, vidare planar mm.) ved Hans Petter Tønnesen
- elvemusling ved Monica Dahlmo

09.15

Besøk hos John Arne Eikeland, Bjerkreim. Eikeland sagbruk
Tema,- tømmer, tørke og barking.

Besøk hos Tor Gaute Eikeland, Bjerkreim. Bjerkreim vindpark
Tema,- næringsutvikling

10.30

Besøk hos Anne Rita og Trond Gudmestad, Vikeså. Sauehald
Tema,- sau, gitarverkstad, blomsterverkstad, og biogass ved Lars Søyland

11.45

Besøk hos Viljen Nedrebø, Vikeså. Mjølkeproduksjon og sauehald
Tema,- lausdrift og eteliggebåsar, beite- og robotløysing, kystlynghei og turstiar

13.15

Lunsj på Røysland gaard
Info om bruk av lokale råvarer ved Kjell Ivar Ueland

14.15

Besøk hos Georg-Fredrik Ueland, Nyyyt AS.
Tema,- omvising i slakteri, gardsbutikk, og energiløysingar

15.15 Retur til Grand Hotell
   
 

Tur 2 til Eigersund og Lund

08.15

Avreise frå Grand Hotell

08.30

Besøk hos Svein Olav Tengesdal, Hadland i Egersund. Mjølkeproduksjon.
Tema,- nytt fjøs for 30 kyr, mjølkerobot, og lausdrift

09.45

Besøk hos Kjellaug Solli Veshovda, Veshovda i Egersund. Mjølkeproduksjon.
Tema,- telemarksbesetning, foredling av mjølk, marknad

10.40 Stopp på Krossmoen. Tema,
-klimaskog (drift, skjøtsel, vidare planar mm.) ved Hans Petter Tønnesen
-elvemusling ved Monica Dahlmo
11.20

Besøk hos Hans Arne Haugland, Hovsherad i Lund. Mjølkeproduksjon.
Tema,- vestlandsk raudkolle, utmarksbeiting, kystlynghei, skogbruk, besøkshage, gardsutsal, servering, og bobilparkering

12.45

Lunsj på Haugland gård og hage

14.00

Besøk hos Ove Hove, Hovsherad i Lund. Fruktproduksjon
Tema,- ny plantemetode, drift, foredling, og marknad

15.15 Retur til Grand Hotell

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på lenka under. Frist for påmelding er 26. april, og påmeldinga er bindande. 

https://www.deltager.no/statsforvalteren/event/fagsamling_for_landbruksforvalninga_31052023

Sjekk at du mottar epost med stadfesting på påmeldinga.

Konferansen er på Grand Hotell Egersund. Togstasjonen ligg 1,3 km frå hotellet. Det er taxi-haldeplass på togstasjonen. Egersund bussterminal ligg 350 meter frå hotellet. Hotellet har parkeringsplass til ca 50 bilar.