Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023

Dato:
31. mai 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Gaffel & Karaffel
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Helse Stavanger,KoRus Stavanger, ProLar, Kriminalomsorgen og Sandnes kommune
Målgruppe:
rådgivere, ansatte på boligkontor, spesialisthelsetjenesten og oppfølgingsteam
Påmeldingsfrist:
24. mai 2023 23:59

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KoRus Stavanger, ProLar, Helse Stavanger og Sandnes kommune, inviterer til tre fagdager i løpet av 2023.

Publisert 27.03.2023

Dag 1:

21. mars 2023 kl. 09.15-15.00. Tema: Trygge bosettinger og trygge ansatte. Hvordan få til gode bosettinger for de som har omfattende problemer.

Dag 2 "Ka ska te?" Bolig, ROP og samarbeid:

31. mai 2023 kl. 09.00-15.00. Tema: Samarbeid mellom tjenestenivå. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten?

Dag 3:

26. oktober 2023 kl. 09.00-15.00. Tema Nabolagsarbeid. NIMBY (Not in my backyard). Program og påmelding vil bli lagt ut senere. 

 

Det er plass til 80 personer. Ved stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en prioritering, slik at flest mulig arbeidsteder er representert. 

 

Påmelding er bindende. Manglende oppmøte blir belastet med kr 350,-.

Dato:
31. mai 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Gaffel & Karaffel
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med Helse Stavanger,KoRus Stavanger, ProLar, Kriminalomsorgen og Sandnes kommune
Målgruppe:
rådgivere, ansatte på boligkontor, spesialisthelsetjenesten og oppfølgingsteam
Påmeldingsfrist:
24. mai 2023 23:59