Nettmøte om tilskotsordningar for næringsutvikling

Dato:
28. mars 2023 13:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Faglaga, tilsette i offentleg sektor, landbruksforetak og andre bedrifter, forskning og rådgiving
Heilheitleg beiteplanlegging i holistic management. Foto Annabell Pfluger

Bli med på informasjonsmøte om aktuelle tilskotsordningar for prosjekt innan næringsutvikling for både bedrifter i næringslivet og for offentleg sektor. 

Publisert 23.02.2023

Program  

 • 13.00-13.05: Velkomen – Fagleiar, Marte Jensen
 • 13.15-13.25: Nærings- og innovasjonsstrategien – Spesialrådgjevar, Kjetil Bergsvåg
 • 13.25-13.35: Skape – Fagleiar, Rudolf Hansen
 • 13.35-13.45: Bedriftsintern opplæring – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 13.45-13.50: Regionalt Næringsfond – Seniorrådgjevar, Heidi Skifjell
 • 13.50-13.55: Regional tilretteleggingsmidlar Rogaland (RT) – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 13.55-14.00:Regionale kompetanse og rekrutteringsmidlar (RK) – Rådgjevar, Cato Lassen
 • 14.00-14.10: Virkemidler for regional innovasjon (VRI) – Rådgjevar, Kristin Talgø Lund
 • 14.10-14.20: Regionalt Forskningsfond Rogaland – Fagleder, Marte Jensen
 • 14.20-14.30: Ulla-Førrefondet Rogaland – Rådgjevar, Trude Frøyland
 • 14.40-14.40 EU / Horisont Europa – EU rådgjevar, Fabian Amdal Åsland
 • 14.40-15: Spørsmål og avslutning

Regionale tilretteleggingsmidlar (RT) og kompetanse og rekrutteringsmidlar (RK) er øyremerka landbruket. Fleire ordningar kan være interessante for landbruksnæringa.

Påmelding
Trykk på lenka for påmelding innan 27.mars

For investeringsmidlar i landbruket og anna støtteordningar retta mot landbruksforetak, sjå nettsida til Innovasjon Norge.

Dato:
28. mars 2023 13:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Faglaga, tilsette i offentleg sektor, landbruksforetak og andre bedrifter, forskning og rådgiving