Seminar: Unngå miljøskader ved tiltak i sjø

Dato:
24. november 2022 08:30 - 16:00
Stad:
Scandic Stavanger Forus
Arrangør:
Stasforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
konsulenter, entreprenører, større utbyggere, kommuner
Påmeldingsfrist:
3. november 2022 23:59
Dronebilde av mudring. Foto: Rosenberg Worley AS
Dronebilde av mudring. Foto: Rosenberg Worley AS

Statsforvalteren inviterer til seminar om mudring, utfylling, dumping, sprenging og peling i sjø 24. november 2022 på Scandic Forus. Seminaret er for partar som er involvert i saksgangen i samband med Statsforvalterens «Søknad om tiltak i sjø».

Publisert 11.10.2022

Statsforvaltaren er forureiningsmynde i dei fleste saker som omhandlar mudring, utfylling, dumping, sprenging eller peling i sjø. Dette seminaret gir utdjupande informasjon i samband med søknadsprosessen for tiltak i sjø.

Førebels tema for seminaret

  • regelverk for tiltak i sjø
  • havnespy
  • marine grunnkart
  • effektar og avbøtande tiltak
  • søknadsprossess

Påmelding

Pris: kr 1000,- som inkluderer deltaking på seminaret, lett servering i pausene, lunsj og kaffe/te hele dagen.

Påmelding på deltager.no.

Endeleg program vert publisert seinare og sendt på e-post til påmeldte etter 07. november.

Bindande påmelding innan 3. november 2022.

Dato:
24. november 2022 08:30 - 16:00
Stad:
Scandic Stavanger Forus
Arrangør:
Stasforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
konsulenter, entreprenører, større utbyggere, kommuner
Påmeldingsfrist:
3. november 2022 23:59