Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV

Dato:
30. november 2022 09:30 - 15:15
Stad:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, Olav V s gate 3
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland
Målgruppe:
Veiledere som følger opp unge i kvalifiseringsprogrammet eller på arbeidsavklaring
Påmeldingsfrist:
4. november 2022 18:00

Statsforvalteren i Rogaland inviterer i samarbeid med NAV Rogaland til fagsamling for veiledere i NAV

Publisert 13.09.2022

Fagsamlingen retter seg mot veiledere som arbeider med unge voksne som er deltakere i kvalifiseringsprogrammet eller på arbeidsavklaring. 

Det blir en kombinasjon av faglige innlegg og gruppearbeid/erfaringsdeling. Se program i lenke. 

Samlingen er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 700,-

Det er 100 plasser på samlingen. Arrangør vil forbeholde seg retten til å omfordele plasser ved behov, slik at alle kontorene er representert. 

Påmeldingsfrist: 4.november2022. 

Dato:
30. november 2022 09:30 - 15:15
Stad:
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, Olav V s gate 3
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland
Målgruppe:
Veiledere som følger opp unge i kvalifiseringsprogrammet eller på arbeidsavklaring
Påmeldingsfrist:
4. november 2022 18:00

Dokument