Barnevernledersamling 2022

Dato:
30. november 2022 09:00 - 1. desember 2022 15:00
Stad:
Hotel Energy Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernledere og deres ledergruppe/nøkkelpersoner. Kommunalsjefer oppfordres også til å delta på dag 2.
Påmeldingsfrist:
16. november 2022 23:59

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til barnevernledersamling. Årets samling skal være på Hotel Energy i Stavanger den 30. november – 1. desember.

Publisert 26.10.2022

På samlingen vil du få faglig påfyll om ledelse, samt informasjon om Statsforvalterens tilsyn og lovtolkninger. Barnevernledesamlingen er også arena for erfaringsdeling. I år vil ulike kommuner presentere sitt arbeid med Oppvekstreformen og arbeid med tidlig innsats. Det er også planlagt i samarbeid med barnevernlederne å ta opp problemstillinger og utfordringer i fosterhjemsarbeidet. Se vedlagt program for mer informasjon.

Påmeldingen er bindende. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 1000,-

Statsforvalteren dekker overnatting fra 30. november til 1.desember. Eventuelle reisekostnader må dekkes av kommunen.

Overnatting fra 29. november - 30. november er forbeholdt barnevernledere som skal delta på møtet om ny organisering av læringsnettverket.

Dato:
30. november 2022 09:00 - 1. desember 2022 15:00
Stad:
Hotel Energy Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Barnevernledere og deres ledergruppe/nøkkelpersoner. Kommunalsjefer oppfordres også til å delta på dag 2.
Påmeldingsfrist:
16. november 2022 23:59

Kontaktpersonar

Dokument