Tilsynskonferansen 2022

Dato:
22. september 2022 10:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunaldirektører og kommunalsjefer, representanter fra statlige tilsynsetater, representanter fra kontrollutvalgssekretariatet, representanter fra KS, kommunenes kontrollutvalg og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
19. september 2022 12:00

Kommuneloven stiller strenge krav til internkontroll for mange av de sentrale tjenesteområdene i kommune. Meld deg på Tilsynskonferansen 2022 den 22. september. Her får du både teoretisk innsikt og praktiske eksempler om internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Frist for påmelding er utvidet til 18. september

Publisert 14.09.2022

Tema for konferansen

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 trådte i kraft 1.1.2021.

Den nye loven er felles for alle kommunale tjenester. Tidligere internkontrollbestemmelser er opphevet i lover som regulerer barnevern, sosiale tjenester, krisesenter, folkehelse, integrering og opplæring mm.

Statsforvalteren skal sikre at bestemmelsen tolkes likt i forbindelse med statsforvalterens tilsynsaktiviteter og veiledning overfor kommunene, slik at det ikke utvikler seg en ulik forståelse av bestemmelsen i ulike sektorer.

Konferansen vil ta for seg dette temaet, samtidig som vi orienterer om erfaringer fra tilsynsaktiviteter i ulike sektorer.

Hvilke krav stiller internkontrollbestemmelsen til kommunene?

Utredningsleder Ragnhild Spigseth fra Kommunal- og distriktsdepartementet vil snakke om hvilke krav kommuneloven stiller til internkontroll. Hun er jurist og har lang og bred erfaring med både kommunelov og interkontrollbestemmelser.

Erfaring fra tilsyn med ny internkontrollbestemmelse

Utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren har det siste året fått erfaringer med tilsyn etter ny internkontrollbestemmelse.

Etter lunsj blir det praktiske eksempler og erfaringer fra tilsyn med internkontrollbestemmelsen sett opp mot elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvilke krav settes til kommunen i det felles nasjonale tilsynet utarbeidet av Utdanningsdirektoratet? Hvilken overføringsverdi har disse erfaringen for andre sektorer?

Andre erfaringer fra Statsforvalterens tilsyn 2021/2022

Vi får eksempler fra Statsforvalterens tilsyn på områder som økonomiforvaltning i landbruket, helsetjenester og beredskap.

Til slutt vil Arbeidstilsynet orientere om deres tilsyn som er relevante for kommunene og kommunale virksomheter.

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen er kommunaldirektører og kommunalsjefer, representanter fra statlige tilsynsetater, representanter fra kommunenes kontrollutvalg, representanter fra KS, og andre interesserte.

Program

Program for konferansen finner du i høyremenyen.

Pris

kr 695,- pr deltaker

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet

Dato:
22. september 2022 10:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunaldirektører og kommunalsjefer, representanter fra statlige tilsynsetater, representanter fra kontrollutvalgssekretariatet, representanter fra KS, kommunenes kontrollutvalg og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
19. september 2022 12:00