Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav

Dato:
7. september 2022 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken

Publisert 22.07.2022

Økonomi og barneperspektivet. Barn som lever i lavinntektsfamilier og husstander med vanskelig økonomi. Hvilke konsekvenser får dette for helsen, skolegang, bolig, nærmiljø osv. og hva kan gjøres?

Nina Andresen hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Elin Stein ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

Det blir pauser underveis og tid til spørsmål fra deltakerne 

 Merk: 

  • Ekspertkurset er et vanlig teams-møte og lenken legges ut på NAVET og sidene til Statsforvalterne, senest 2. dager i forveien. Det vil si at det ikke er påmelding, og du må selv sette av tid i kalenderen.
  • Kurset starter 09.00 og avsluttes senest 12.00.
  • De siste gangene har vi lagt opp til at det kan sendes spørsmål inn på forhånd. Denne muligheten har i svært liten grad blitt benyttet, slik at vi har valgt å ikke opprette forms denne gangen. Har du spørsmål allerede nå, så noter deg disse og ta de opp under selve kurset.
  • Vi vil bruke funksjonene i Teams, f eks rekke opp hånden for å stille spørsmål. Funksjonene fungerer best om du er pålogget via PC (ikke mobil eller nettbrett). Det kan være at vi i tillegg kommer vi til å bruke MENTI. MENTI krever ikke forhåndsinstallasjon av noe slag, du deltar via nettleser og med en tallkode som du får opplyst på kurset.
Dato:
7. september 2022 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver

Kontaktpersoner AVDIR

Tommy Grav

tommy.grav@nav.no

922 62 727

 

Cathrine Haugen

cathrine.haugen2@nav.no

916 45 634