Kommuneøkonomidagen 2022

Dato:
24. mai 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
KS og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar og økonomiansvarlege i kommunane
Påmeldingsfrist:
22. mai 2022 23:59

Kommuneøkonomidagen er ein fast årleg samling for ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane.

Publisert 11.04.2022

Årets kommuneøkonomidag blir arrangert tysdag 24. mai. Tema for dagen vil vera revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen, «2040 begynner nå», makroøkonomi og berekraft. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil og halde eit innlegg om  «Korleis kan det å ta imot flyktningar bli ei styrke for lokalsamfunna».

Program: Kommuneøkonomidagen 24. mai 2022

Konferansestad: Clarion Hotel Stavanger,  Arne Rettedals gate 14, 4008, STAVANGER

10:00  Opning v/ statsforvaltar Bent Høie

10:10  Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen for 2023

v/  statssekretær Ole Gustav Narud, Kommunal- og distriktsdepartementet

10:50  RNB og kommuneproposisjonen sett med KS-auge

v/  Rune Bye, avdelingsdirektør KS kommuneøkonomi og Torbjørn Eika, sjeføkonom KS

11:30 Pause

11:40  Korleis kan det å ta imot flyktningar bli ei styrke for lokalsamfunna?

v/  statssekretær Nancy Herz, Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

12:10  2040 begynner nå!

v/ Therese Sivertsen, spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

12:30 Lunsj

13:30 Kulturinnslag

14:00  Makroøkonomi, renter og økonomisk berekraft

v/ utlånsdirektør i Kommunalbanken Lars Strøm Prestvik

14:30  Berekraftige velferdssamfunn – strategiske satsingar hos Statsforvaltaren

      v/ statsforvaltar Bent Høie

15:00 Avslutning

 

Pris:  kr 700,-  Blir fakturert i etterkant av konferansen.

Dato:
24. mai 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
KS og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar og økonomiansvarlege i kommunane
Påmeldingsfrist:
22. mai 2022 23:59