Veit du kva kompetansenettverket for lokalmat kan hjelpe bønder og småbedrifter med?

Dato:
24. mars 2022 09:00 - 10:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Kompetansenettverket for lokalmat.
Målgruppe:
Landbruksforvaltninga, næringshagar og andre interesserte
Kurs i matfag
Kurs i matfag Foto: Nofima.

Små matbedrifter med inntil 10 tilsette kan få tilbod om hjelp for å lykkast med vidareutvikling og verdiskaping. 

Publisert 11.03.2022

Torsdag 24.mars er det eit webinar om kva kompetansenettverket for lokalmat kan tilby bønder og småbedrifter. Aase Vorre Skuland frå Nofima er ein god formidlar og vil kome med fleire døme på kva hjelp slike har eller kan få.

Kompetansenavet kan hjelpe bønder og småbedrifter med mellom anna produkt- og prosessutvikling, testproduksjon, HACCP, lagringsevne og hygiene, marknadsføring og merkevarebygging og bedriftsutvikling og strategiar. Det vil også bli orientert om besøksordninga.

Program

Velkommen. May Endresen, fagkoordinator, næring Rogaland fylkeskommune

Kva er kompetansenettverket for lokalmat? Aase Vorre Skuland, Nofima

Gratis deltaking. Påmelding.

 

Dato:
24. mars 2022 09:00 - 10:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Kompetansenettverket for lokalmat.
Målgruppe:
Landbruksforvaltninga, næringshagar og andre interesserte