Landbrukskonferansen 2022 blir digitalt treffpunkt landbruk

Dato:
21. mars 2022 09:50 - 12:00
Stad:
Digitalt, påTeams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap
Målgruppe:
Alle med interesse for landbruk
Landbrukskonferansen 2022 blir erstatta av eit digitalt treffpunkt

I dag møter over 150 påmeldte kvarande  på "digitalt treffpunkt landbruk". Alle skal ha fått e-post med link til eit Teams-møte. Finn du ikkje linken? Fortvil ikkje, her ligg den. 

 

Publisert 06.10.2021

Link til møte i Teams, Digitalt treffpunkt landbruk 21. mars kl 09.50

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 128 131 723 9

Alternative VTC-instruksjoner

Finn ut mer | Møtealternativer

 

Program; Landbruket i dag; korleis blir det økonomisk og sosialt berekraftig?

Møteleiar er Anfinn Rosnes.  

09.50 

Vi gjer oss klare til å logge inn i møtet. 

10.00 Velkomen!  Bent Høie, statsforvaltar i Rogaland
10.10 Utdeling av Heidersprisen for landbruket i Rogaland Geir Skadberg, styreleiar i Rogaland landbruksselskap
10.30 Norsk matproduksjon inn i framtida – moglegheiter og utfordringar  Christian Anton Smedshaug, statssekretær i Klima og miljødepartementet
11.00 Miljømessig, økonomisk og sosial berekraftig matproduksjon – kva er det og kva må til? Hanne Fjerdingby Olsen, postdoktor på NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap  
11.20 Korleis ta vare på Rogalandsbonden som matprodusent også i framtida? Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag
11.35  Landbruket, ein trygg, attraktiv og god arbeidsplass?  Eirin Sund, regionleiar for LO Rogaland
11.50 Oppsummering  

Dersom du har spørsmål til innlegga kan du stille dei i chatten. 

Mange eigarar av konferansen

Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap.

Dato:
21. mars 2022 09:50 - 12:00
Stad:
Digitalt, påTeams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap
Målgruppe:
Alle med interesse for landbruk