Trygt og godt skolemiljø (kap.9a) i videregående opplæring

Dato:
28. januar 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleledere og skoleeier i vgo
Påmeldingsfrist:
24. januar 2022 23:00

Statsforvalteren inviterer til Webinar om trygt og godt skolemiljø i videregående opplæring den 28. januar 2022 kl 09.00 - 11.00

Publisert 15.12.2021

Webinaret vil ha som tema aktivitetsplikten etter opplæringsloven kap 9A, med vekt på følgende emner:

  • systematisk arbeid med aktivitetsplikten
  • nærmere om pliktene i loven etter § 9A-4, med særlig fokus på følge med plikten og undersøkelsesplikten
  • særlig om § 9A-5 voksenkrenkelser
  • nærmere om håndhevingsordningen § 9A-6: Hva skjer når en sak meldes til Statsforvalteren?

Webinaret blir gjort tilgjengelig for alle deltakerne i etterkant, og må gjerne brukes i det videre arbeidet i personalet ved skolene!

Påmelding

Påmelding på skjema nedenfor innen 24. januar 2022.

Deltakerne får tilsendt lenke til webinaret et par dager før.

Dato:
28. januar 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Skoleledere og skoleeier i vgo
Påmeldingsfrist:
24. januar 2022 23:00