Webinar: Hvordan unngå fallgruver når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

Dato:
3. desember 2021 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommuner i hele landet, andre interesserte

På webinaret går vi gjennom vanlige feil som blir gjort ved saksbehandling av søknader om økonomisk garanti fram til saken fremmes for kommunestyret. Webinaret er for ledere, saksbehandlere og andre som er spesielt interessert i tema kommunale garantier.

Publisert 15.11.2021

Det er få søknader om økonomiske garantier i de fleste kommuner. Saksbehandlere i kommunene har av den grunn ofte lite eller ingen erfaring med å behandle slike søknader. Noen av sakene som kommer til behandling i kommunestyrene, og videre til godkjenning hos Statsforvalteren, har derfor større mangler. I enkelte tilfeller må saken tilbake for nytt vedtak i kommunestyret på grunn av feil som lett kan unngås.

Søknader om kommunale garantier er gjerne saker med et betydelig press fra mange aktører i lokalsamfunnet. Lokale media følger ofte nøye med på disse sakene. Det gjør det ekstra viktig at saksbehandler i kommunen er trygg både på regelverket og på de vurderinger som må gjøres, i tillegg til selve prosessen.

I dette webinaret går fagdirektør Kristine Enger gjennom de vanligste feilene som gjøres ved behandling av søknader om kommunale garantier, fallgruver som vi kaller det. På webinaret viser hun også hvordan kommunen kan ta i bruk et nasjonalt søknadsskjema for kommunale garantier og ved hjelp av skjemaet kvalitetssikre prosessen underveis. 

Dette webinaret går via Teams den 3. desember kl. 08.30 - 09.30. Webinaret blir tatt opp og gjort tilgjengelig for alle som er påmeldt. Om du ikke kan delta denne dagen, meld deg på under likevel slik at du får tilsendt lenke til opptaket.

Dato:
3. desember 2021 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommuner i hele landet, andre interesserte