Victoriamøtet 2021

Dato:
13. desember 2021 09:30 - 15:00
Stad:
Victoria Hotel, Stavanger
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland og KS
Målgruppe:
Kommunane i Rogaland
Påmeldingsfrist:
3. desember 2021 00:00

Velkommen til Victoriamøtet – eit møte mellom Statsforvaltaren, kommunane og KS.

Publisert 22.11.2021

Endeleg kan me invitera til Victoriamøtet, som måtte avlysast i fjor. Dette blir KS og kommunane sitt første felles møte med ny statsforvalter i Rogaland, Bent Høie.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram deltar og me drøftar kommunane i Rogaland sine forventningar til den nye regjeringa.

I tillegg har vi følgende på programmet:

  • Boligsosialt arbeid – Statsforvaltaren overtar ansvaret frå Husbanken.
  • Korleis lykkast Rogaland med omstilling av næringslivet og tilrettelegginga av areal for kraftkrevjande industri?

Bindande påmelding innan 3. desember

Program

Dato:
13. desember 2021 09:30 - 15:00
Stad:
Victoria Hotel, Stavanger
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland og KS
Målgruppe:
Kommunane i Rogaland
Påmeldingsfrist:
3. desember 2021 00:00