Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021

Dato:
1. desember 2021 09:30 - 2. desember 2021 14:45
Stad:
Sola Strandhotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Barnvernledere og deres ledergruppe/nøkkelpersoner

Presentasjonene fra Barnevernlederkonferansen 1. - 2. desember er publisert. Disse finner du under dokumenter.

Publisert 04.10.2021

Dag 1 vil ha innlegg fra Fylkesnemnda og Bufetat. Barne- og familiedepartementet vil presentere ny barnevernslov. På slutten av dagen vil vi få vite mer om tre prosjekt i læringsnettverket.

Dag 2 handler hovedsakelig om å lede i endringsprosesser: Fra prat til praksis! Professor Kjell Arne Røvik gir oss mer kunnskap om temaet. I tillegg vil vi få en kort presentasjon av kompetanseteamet som jobber med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll i Bufdir. Statsforvalteren vil si noe om landsomfattende tilsyn 2020/21, vårt institusjonstilsyn og aktuelle lovtolkninger.

Det vil bli felles middag på kvelden den 1. desember med et kulturelt innslag.

Det er bindende påmelding. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 1000,-

Statsforvalteren dekker overnatting fra 1. til 2.desember. Eventuelle reisekostnader må dekkes av kommunen.