Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte

Dato:
15. september 2021 09:00 - 13:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Rogaland jordskifterett
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (landbrukskontor, oppmåling, byggesak mv) og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
8. september 2021 23:00
Kulturlandskap på Aske, utover Gangenes, Rennesøy i Stavanger kommune
Kulturlandskap på Aske, utover Gangenes, Rennesøy i Stavanger kommune Foto: Helene Medhus Skedsmo.

Statsforvalterens landbruksavdeling arrangerer webinar innenfor eiendomslovgivingen. Vi har invitert Sør-Rogaland jordskifterett til å være medarrangør og de vil delta med et innlegg.

Publisert 23.06.2021

Om webinaret

I august 2021 er det 200 år siden den første nasjonale loven om utskifting ble vedtatt. Vi tar derfor et kortfattet historisk tilbakeblikk på eiendomshistorien og jordskifte- og eiendomslovgivningen de siste 200 årene for å ha det som et bakteppe i et «jubileumsår». Deretter vil jordskifteretten orientere om seg og sitt, om virkemidler og sakstyper, slik at dere får en gjennomgang av en del privatrettslige virkemidler. Videre har det kommet reviderte rundskriv både til jordloven og konsesjonsloven i juni i år. Statsforvalteren går igjennom aktuell lovgivning knyttet til den offentligrettslige delen av eiendomslovgivningen, ispedd reviderte rundskriv og forvaltningspraksis mv. Det blir anledning til spørsmål. Dersom det er noe dere ønsker at det fokuseres på, send oss gjerne en e-post til hemsk@statsforvalteren.no så snart som mulig, så skal vi ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre innenfor rammene av webinaret.

Program:

09.00 – 09.05 Velkommen, praktisk info
09.05 – 09.35   Jordskifte- og eiendomslovgivningen i et historisk perspektiv ved seniorrådgiver Helene Medhus Skedsmo
09.35 – 09.40 Pause/sceneskifte
09.40 – 10.40   Jordskifteretten – sakstyper, virkemidler mv. ved jordskifterettsleder Trond Berge og jordskiftedommer Torbjørn Hjartåker 
10.50 – 11.00  Pause
11.00 – 11.45  Jord- og konsesjonslovgivningen med fokus på struktur, deling, bruksrasjonaliseringer ved seniorrådgiver Trond Olav Fiskå
11.45 – 12.10  Pause
12.10 – 12.55   Prisregelverket i konsesjonslovgivningen ved ass. landbruksdirektør Anfinn Rosnes
12.55 – 13.00 Avslutning

Påmelding

Meld dere på ved å fylle ut skjemaet. Frist for påmelding er 8. september. Rett før webinaret sender vi ut e-post med lenke til arrangementet.  

Påmelding til webinar 15. september

Dato:
15. september 2021 09:00 - 13:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Rogaland jordskifterett
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (landbrukskontor, oppmåling, byggesak mv) og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
8. september 2021 23:00

Kontaktpersonar